Keycaps Faceless Lime Nguyễn Ngọc An
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

05.12.2023 - (Thứ 3) 04:04

Thời gian kết thúc:

07.12.2023 - (Thứ 5) 04:04

Giá khởi điểm: 500,000 đ

ID phiên đấu giá: 13394

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Việt Nam

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Keycap artisan Faceless Lime
Profile cherry
Mx cherry
Bản đặt theo yêu cầu bản giới hạn được sản xuất thủ công.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 500,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận