Xe liberty nhập đời 2009 Trần thu trang
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

18.05.2022 - (Thứ 4) 15:22

Thời gian kết thúc:

25.05.2022 - (Thứ 4) 15:22

Giá khởi điểm: 16,000,000 đ

ID phiên đấu giá: 12832

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Ytalia ( Ý )

Thương hiệu: Piaggio

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Xe máy liberty đời đầu nhập nguyên chiếc từ italy sử dụng 3 vạn. Xe mới vì ít đi. Gia đình có nhu cầu bán cho người sử dụng. Biển số 29.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 16,000,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận