Thời gian bắt đầu:

30.06.2022 - (Thứ 5) 19:26

Thời gian kết thúc:

07.07.2022 - (Thứ 5) 19:26

Giá khởi điểm: 1,400,000 đ

ID phiên đấu giá: 13302

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Thụy sĩ

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Đồng hồ Victorinox Infantry
Máy quartz
kích thước mặt 38mm,
Kính sapphere
Chống nước 100m
dây da
máy mới fullbox
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 1,400,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận