Son ROES véion 2019 Nguyễn Thị Tuyết
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

15.10.2019 - (Thứ 3) 23:32

Thời gian kết thúc:

22.10.2019 - (Thứ 3) 23:32

Giá khởi điểm: 295,000 đ

ID phiên đấu giá: 2183

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Việt Nam

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Son ROES vesion 2019 siêu lì k trôi màu k chì phụ nữ có thai mẹ bầu bon chen được hết ah Ib để dk e tư vấn sp
Hot line 0963244346
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 295,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận