Ngày bắt đầu:

20.05.2019-(Thứ 2) 08:17

Giá bán: 400,000 đ

ID phiên mặc cả: 755

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Seiko

Số lượng: 1

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
echo 'Skipping bundling in Debug for the Simulator (since the packager bundles for you). Use the FORCE_BUNDLING flag to change this behavior.'
Skipping bundling in Debug for the Simulator (since the packager bundles for you). Use the FORCE_BUNDLING flag to change this behavior.
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận