Kìm bấm cành, tỉa răm cây cảnh Linh Jawatch

Thời gian bắt đầu:

30.06.2022 - (Thứ 5) 20:46

Thời gian kết thúc:

07.07.2022 - (Thứ 5) 20:46

Giá khởi điểm: 800,000 đ

ID phiên đấu giá: 13313

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Cây Bonsai

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Sản phẩm được mua trực tiếp từ Nhật Bản về. Phục vụ anh em chơi cây tỉa cành bấm răm.
Hàng mới tinh chưa sử dụng
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 800,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận