Keycaps Faceless Lime Nguyễn Ngọc An

Thời gian bắt đầu:

21.11.2020 - (Thứ 7) 12:01

Thời gian kết thúc:

28.11.2020 - (Thứ 7) 12:01

Giá khởi điểm: 500,000 đ

ID phiên đấu giá: 6746

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Việt Nam

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Keycap artisan Faceless Lime
Profile cherry
Mx cherry
Bản đặt theo yêu cầu bản giới hạn được sản xuất thủ công.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Thời gian còn lại

  • 00Ngày
  • 00Giờ
  • 00Phút
  • 00Giây

Giá hiện tại: 500,000 đ

Đấu giá

Giá bán ngay: 800,000 đ

Mua ngay

Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận
 
 

 

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/storage/framework/sessions/uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw): failed to open stream: Permission denied

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/storage/framework/sessions/uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw): failed to open stream: Permission denied', '/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/storage/framework/sessions/uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"n1cFNg88ipgyk3RYwNwexKniQeGtHSP9JQUMdwGp";s:17:"productViewed_561";i:561;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:55:"https://ibuk.com.vn/keycaps-faceless-lime-p561-auc-6746";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/storage/framework/sessions/uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"n1cFNg88ipgyk3RYwNwexKniQeGtHSP9JQUMdwGp";s:17:"productViewed_561";i:561;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:55:"https://ibuk.com.vn/keycaps-faceless-lime-p561-auc-6746";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/ibuk/domains/ibuk.com.vn/public_html/storage/framework/sessions/uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"n1cFNg88ipgyk3RYwNwexKniQeGtHSP9JQUMdwGp";s:17:"productViewed_561";i:561;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:55:"https://ibuk.com.vn/keycaps-faceless-lime-p561-auc-6746";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('uZknWRG5mkA8SIybUiPYCo6epyNmRuhK2uFcWyLw', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"n1cFNg88ipgyk3RYwNwexKniQeGtHSP9JQUMdwGp";s:17:"productViewed_561";i:561;s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:55:"https://ibuk.com.vn/keycaps-faceless-lime-p561-auc-6746";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 67