Ghế ăn trẻ em Graco Hong

Ngày bắt đầu:

04.03.2019-(Thứ 2) 16:23

Giá bán: 1,700,000 đ

ID phiên mặc cả: 70

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Mỹ

Thương hiệu: Hãng khác

Số lượng: 1

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Ghế ăn trẻ em GRACO
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận