dây đồng hồ seiko sarb035-033 Vũ Trí Thắng
Đã kết thúc

Thời gian bắt đầu:

26.05.2022 - (Thứ 5) 16:16

Thời gian kết thúc:

02.06.2022 - (Thứ 5) 16:16

Giá khởi điểm: 1,100,000 đ

ID phiên đấu giá: 12919

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Hãng khác

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
dây kim loại zin 20mm. rất ít sử dụng nên còn rất mới xước dăm không đáng kể. dây gốc của sarb035. Vũ Trí Thắng
0961648522
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 1,100,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận