Đấu giá cuốn sách đồng hồ Panerai ngôn ngữ tiếng Nhật Bản Linh Jawatch

Thời gian bắt đầu:

28.06.2022 - (Thứ 3) 11:16

Thời gian kết thúc:

05.07.2022 - (Thứ 3) 11:16

Giá khởi điểm: 600,000 đ

ID phiên đấu giá: 13268

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
- Cuốn sách tổng hợp các mẫu đồng hồ Panerai thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thuỵ Sĩ. Sách được viết dành riêng cho thị trường Nhật Bản với ngôn ngữ tiếng Nhật Bản.
- Cuốn sách là sự lựa chọn của tín đồ đồng hồ Panerai.

Xin cảm ơn !
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 600,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận