Ngày bắt đầu:

05.05.2019-(Chủ nhật) 01:03

Giá bán: 18,000,000 đ

ID phiên mặc cả: 545

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Việt Nam

Thương hiệu: Cây Bonsai

Số lượng: 1

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Một cây sanh nam điền cốt chậu lâu năm được chỉnh sửa nuôi dưỡng chăm sóc lại. Cây đang nằm chậu gốm cao cấp 70*50
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận