Cây sanh dang trực. Mẫu tử 7 bông cổ Trần Tính Bonsai

Ngày bắt đầu:

07.05.2019-(Thứ 3) 20:13

Giá bán: 20,000,000 đ

ID phiên mặc cả: 591

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Việt Nam

Thương hiệu: Cây Bonsai

Số lượng: 1

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Cây sanh trực cổ rất già cốt chậu lâu năm . chất sanh nam điền sòng sanh đẹp ưu điểm nhất trong các dòng sanh
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận