Bán loa blutooth của remax Tran Thi Thu Ha

Thời gian bắt đầu:

30.06.2022 - (Thứ 5) 20:03

Thời gian kết thúc:

07.07.2022 - (Thứ 5) 20:03

Giá khởi điểm: 799,000 đ

ID phiên đấu giá: 13303

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Trung quốc

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Bán loa blutooth của Remax RB-M21 giá siêu rẻ, loa mới mua ít dùng nên pass lại. Ưu tiên cho sv giá sẽ giảm.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 799,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận