Sản phẩm đấu giá: Orient Oyster Automatic SEV0J003BY.

Ngày bắt đầu: 12.01.2021 - (Thứ 3) 10:15

Ngày kết thúc: 19.01.2021 - (Thứ 3) 10:15 - (Đã kết thúc)

Trạng thái: Thất bại << Quay lại

Danh sách thành viên đang đấu
STT Thành viên Uy tín Lượt đấu Giá đấu hiện tại Thời gian
1 M371*d774*R271 100% 1 1,050,000 đ 10:16:20 - 14/01/2021