Tất cao cổ và tất lười của Nam và Nữ Nurse DND

Thời gian bắt đầu:

13.01.2020 - (Thứ 2) 18:06

Thời gian kết thúc:

20.01.2020 - (Thứ 2) 18:06

Giá khởi điểm: 50,000 đ

ID phiên đấu giá: 3135

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Nhật Bản

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Hàng tất Nhật thương hiệu TSB về số lượng lớn.
Tất đi mềm, thoải mái cực kỳ luôn. Đi siêu bền,
Đi mùa hè thấm hút mồ hôi tốt.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 50,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận