Thời gian bắt đầu:

05.12.2022 - (Thứ 2) 16:35

Thời gian kết thúc:

07.12.2022 - (Thứ 4) 16:35

Giá khởi điểm: 1,500,000 đ

ID phiên đấu giá: 13330

Loại hàng: Cũ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Seiko

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
1e còn sáng đẹp size 37mm máy automatic hoạt động hoàn hảo
Giá té ghế 2trx nhỏ như ko ạ
Alo Hà 0972327883
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 1,500,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận