Ringke Bezel Styling for Galaxy Watch 46mm - Hàng Nhật oder dư Thái Trần Dương

Thời gian bắt đầu:

28.06.2022 - (Thứ 3) 11:13

Thời gian kết thúc:

05.07.2022 - (Thứ 3) 11:13

Giá khởi điểm: 100,000 đ

ID phiên đấu giá: 13265

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Nước khác

Thương hiệu: Hãng khác

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: 80 %

Được phép chặn người đấu: Có

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Ring ốp cho Galaxy Watch, em oder bên Nhật đợt sale 2 cái nay còn 1 cái không dùng cần ra đi. Sản phẩm như hình.
Quan tâm

Số lượt đấu

0 Lịch sử

Đã kết thúc

Giá hiện tại: 100,000 đ

Đã kết thúc
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận