dây kim loại đồng hồ Khang Watches - Đồng hồ chính hãng

Thời gian bắt đầu:

28.08.2022 - (Chủ nhật) 12:55

Thời gian kết thúc:

30.08.2022 - (Thứ 3) 12:55

Giá khởi điểm: 100,000 đ

ID phiên đấu giá: 13316

Loại hàng: Mới

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Hãng khác

Tự động mở: Có

Kết thúc sớm: Có

Hoàn trả sản phẩm: Không

Giới hạn uy tín: Không

Được phép chặn người đấu: Không

Thông tin sản phẩm
Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi các bên khi giao dịch, người mua và người bán cần làm rõ thông tin về mặt hàng và thống nhất các thỏa thuận khác trước khi giao dịch.
Dây kim loại đủ size 18-20-22 thép 314L ko gỉ, đúc đặt phù hợp vs mọi đồng hồ chính hãng, Endlink cong ôm sát đồng hồ.khoá gập tiện dụng.
Phương thức thanh toán
Phương thức vận chuyển
Chứng nhận